Kullanıcı Sözleşmesi


1. Şartlar


852 Broadview Avenue Unit 202 Toronto, Ontario M4K 2R1 adresinde mukim Serap Seker Photogprahy, (“Şirket”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır), sizlere https://serapsekeracademy.com adresinde bulunan Serap Seker Academy Web Sitesini sunmaktayız. (“Web Sitesi”, ‘’Site’’), Burada yer alan veya atıfta bulunulan tüm sözleşme maddeleri, koşullar ve bildirimlere Serap Seker Academy Kullanım Şartı (“Kullanım Şartı”) uyarınca uymanız gerekmektedir. Ayrıca, Web Sitesi’nden belirli Eğitimlere eriştiğinizde, kullanıcılar bu tür Eğitimler için geçerli ek kurallara tabi olacaktır.

Web sitesini kullanarak Kullanım Şartı’nı kabul ettiğinizi ve bunlara tabii olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Bu okula erişerek, bu Kullanım Koşulları'na, yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uymakla yükümlü olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, Web sitesinden veya içeriğinden memnun değilseniz siteyi kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Bu Okulda yer alan malzemeler yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.


2. Kullanım Lisansı


Tüm yazılım, teknoloji, tasarımlar, materyal, bilgi, iletişim, metin, grafik, bağlantılar, elektronik sanat, animasyonlar, çizimler, sanat eserleri, ses klipleri, video klipler, fotoğraflar, görüntüler, incelemeler, fikirler ve diğer veri ya da telif hakkı olabilecek materyal veya içerik, bunların seçimi ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere “İçerik” olarak kabul edilir.

Serap Seker Academy Size Eğitimler ile bağlantılı yazılım, ürün ve site dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik sağladığında, bunlar “Şirket İçeriği” olarak kabul edilir. İçerik, onu sağlayan kişi veya kuruluşun (veya onlara bağlı ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılar ve tedarikçiler) özel mülkiyetinde kalır ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Kanada ve yabancı telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları uyarınca korunmaktadır.

Serap Seker Academy bu vesileyle Size (bir Kullanıcı olarak) tüm gerekli ücretleri ödemiş olmanız koşuluyla, Şirket İçeriğini Eğitimler üzerinden bu Hükümler ve kısıtlamalar dahilinde yalnızca kişisel, ticari olmayan, eğitim amaçlı olarak kullanmak ve onlara erişebilmek için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir. Diğer tüm kullanımlar bizim açık yazılı iznimiz olmadıkça kesinlikle yasaktır. Bunun için Size açıkça izin vermediğimiz sürece, herhangi bir Şirket İçeriğini çoğaltma, yeniden dağıtma, iletme, atama, satma, yayınlama, kiralama, paylaşma, ödünç verme, değiştirme, adapte etme, düzenleme, türevi çalışmalar oluşturma ya da lisansını verme veya başka türlü devretmeniz yasaktır. Şirket İçeriği için size lisans verilir; bunlar Size satılmaz. Eğitmenler Size Eğitimler yoluyla eriştiğiniz veya edindiğiniz Şirket İçeriği için lisans izni veremez ve bu gibi doğrudan lisanslar geçersiz sayılacak ve bu Koşulların ihlaline yol açacaktır.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Biz Size yukarıda belirtildiği şekilde erişim ve kullanım izni verdiğimiz Gönderilen İçeriğin ve Şirket İçeriğinin erişim ve kullanım lisansını geri alma hakkını saklı tutuyoruz.

Serap Seker Academy, içerik ve bilgiye ilişkin telif hakkı, gizlilik, iftira ve diğer konulardaki tüm yasalara saygılıdır ve bu yasaların ihlaline müsamaha göstermeyecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Serap Seker Academy gönderilen içeriği denetlememekte olup gönderilen içeriğin tarafınızdan kullanımına ilişkin tüm riskler size aittir ve Serap Seker Academy’nin bu gibi kullanımla ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Özellikle de, Eğitimler üzerinde veya Eğitimler yoluyla, gönderilen içeriğin herhangi bir incelemesi, yayını veya görüntüsü, söz konusu gönderilen içeriğin telif hakkı, gizlilik ve diğer kanunları hiçbir şekilde ihlal etmediğine veya belli bir amaca uygun ya da hatasız ve yararlı olduğuna dair bir beyan veya onay teşkil etmeyecektir.

Size ait Gönderilen İçeriğin yasaları veya mevzuatı ihlal ettiğini veya yanlış olduğunu ya da bir üçüncü taraf için herhangi bir risk teşkil ettiğini düşünüyorsanız durumu düzeltmek için gerekli gördüğünüz adımları atmak Sizin sorumluluğunuzdadır. Üçüncü taraflarca herhangi bir Şirket İçeriğinin telif hakkı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir yasa ve yönetmeliği ihlal ettiğini düşünüyorsanız bu durumu Serap Seker Academy’ye bildirmeniz gerekir.

Bu Şartlarda açıkça belirtilmeyen tüm haklar, İçerik sahiplerinde kalacak ve bu Şartlar herhangi bir zımni lisans tahsis etmeyecektir.

Daha kaliteli bir kullanıcı tecrübesi sağlamak amacıyla, oturum verileriniz, tamamlama oranlarınız dahil fakat bununla sınırlı olmamak ve kişisel veriler hariç olmak üzere datanızı gerçek zamanlı olarak kullanırız.


3. Garanti Sorumluluk Reddi


Eğitimlerde veya Eğitimlerin kullanımı aracılığıyla kullanıma sunulan Eğitimler, şirket içeriği, kurslar ve tüm diğer materyaller “olduğu gibi” ve doğrudan veya dolaylı hiçbir türden garanti olmaksızın sunulmaktadır. Geçerli kanun uyarınca izin verilebilir olan en son dereceye kadar, Serap Seker Academy ve onun iştirakleri, lisans verenleri, tedarikçileri, reklamcıları, sponsorları ve görevlileri zapta karşı teminat, ihlal etmeme, hatasızlık, pazarlanabilirlik ve belli bir amaca uygunluk garantileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğrudan veya dolaylı bütün garantileri ve ticaret anlaşmaları esnasında, icra esnasında veya ticari örften doğabilecek tüm garantileri tekzip eder. Serap Seker Academy ve iştirakleri, lisans verenleri, tedarikçileri, reklamcıları, sponsorları ve görevlileri Eğitimleri kullanımınızın kesintisiz, hatasız veya güvenli olacağını, kusurların düzeltileceğini veya Eğitimlerin, gönderilerin, içinde Eğitimlerin bulunduğu sunucuların veya üçüncü taraf platformlarda kullanıma sunulan Eğitimlerin virüs veya diğer zararlı bileşenlerden yoksun olduğunu garanti etmez. Serap Seker Academy ve iştirakleri, lisans verenleri, tedarikçileri, reklamcıları, sponsorları, görevlileri, üyeleri veya ziyaretçilerinin Eğitimler ya da üçüncü taraf platformlar kullanılarak ya da başka bir biçimde belirtilmiş olan hiçbir fikri, tavsiyesi veya ifadesi bir garanti oluşturmayacaktır. Üçüncü taraf platformlarında sunulan Eğitimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm Eğitimleri kullanımınızdan doğabilecek riskler tamamen size aittir.


4. Sorumluluğun Sınırlandırılması


Hiçbir durumda Serap Seker Academy, Web sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri veya kar kaybı veya iş kesintisi nedeniyle) sorumlu tutulamaz. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerde veya dolaylı ya da arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.


5. Düzeltmeler ve Hatalar


Bir Üçüncü Taraf Platformda sağlanan Eğitimlerin hatalar veya yanlışlıklar ya da bu Şartları ihlal eden bilgi veya malzemeler barındırabilmesi olasılığı mevcuttur. Buna ek olarak, herhangi bir Üçüncü Taraf Platformda kullanıma hazır bulunan Eğitimler üzerinde üçüncü taraflarca yetkisiz değişiklikler yapılabilmesi gibi bir olasılık da mevcuttur. Serap Seker Academy, Üçüncü Taraf Platformlardaki Eğitimlerin bütünlüğünü temin etmeye çalışsa da, Eğitimlerin tamlığı veya kusursuzluğuna ilişkin bir garanti vermiyoruz. Eğitimlerin tamlığı ya da kusursuzluğunun sorgulandığı bir durum ortaya çıkması halinde, lütfen [email protected] adresine, mümkünse kontrol edilecek Eğitimlerin bir tanımı ve bu Eğitimlerin Bizim Eğitimlerimiz veya Üçüncü Taraf Platformu üzerinde bulunduğu konumu (URL) yazıp Bizim Sizinle iletişim kurmamızı mümkün kılacak yeterlilikte bilgi de vererek bir talep gönderiniz. Endişelerinizi en kısa zamanda ele almaya çalışacağız.


6. Bağlantılar


Serap Seker Academy, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının eklenmesi, sitenin Serap Seker Academy tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.


7. Site Kullanım Şartları Değişiklikleri


Serap Seker Academy, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın web sitesi için revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarının o zamanki geçerli sürümüne bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.


8. Geçerli Kanunlar


Serap Seker Academy web sitesi ile ilgili herhangi bir iddia, kanun hükmü hükümlerine bakılmaksızın Websitesi Sahibinin kendi yargı yetkisi yasalarına tabidir.